top of page

Integritetspolicy

Senast uppdaterad 22-Mar-2024 Verksamhetsdatum 22-Mar-2024

Din integritet är viktig för oss och vi ansvarar för den personliga information som du förser oss med. Denna policy beskriver hur vi behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter dels när du är kund hos oss, dels när du söker arbete hos oss.

Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter.

Ansvarig för hantering av personuppgifter
 

Labro Städ & Fastighetservice AB är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter sombeskrivs i den här policyn.

Om du har några frågor eller vill åberopa någon av dina rättigheter så når du oss på:

E-Post: info@labro.nu

Adress: Vinbärsvägen 15, Gällivare 982 35

Telefon: 0970 - 522 522

Vi kan ändra denna integritetspolicy när som helst utan någon förvarning till dig och kommer att publicera den reviderade integritetspolicyn på tjänsten. Den reviderade policyn kommer att träda i kraft 180 dagar från det att den reviderade policyn publiceras på tjänsten och din fortsatta tillgång eller användning av tjänsten efter en sådan tidpunkt kommer att utgöra ditt godkännande av den reviderade integritetspolicyn. Vi rekommenderar därför att du regelbundet granskar denna sida.

Hur får vi tillgång till personuppgifterna?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig i samband med att du blir kund hos oss, kontaktar oss eller söker anställning hos oss, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan, så kallad tredje part. De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:

· Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.

· Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag.

· Uppgifter om företrädare för bolag från offentliga register över verkliga huvudmän, sanktionslistor, register över politiskt utsatta personer samt bolagsverkets näringslivsregister.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Följande kategorier av personuppgifter kan vi komma att behandla:

· Kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer.

· Identitetsuppgifter såsom personnummer, organisationsnummer.

· Ekonomiska uppgifter såsom bankkontonummer och andra bankrelaterade uppgifter.

· Arbetsrelaterade uppgifter såsom anställningsuppgifter, ansökningar, CV, personligt brev.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Nedan följer information om vilka personuppgiftbehandlingar som finns.

Tillhandahålla och fullgöra avtal om tjänster/varor

Vi behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra vårt avtal och tillhandahålla tjänster/varor till dig. Vi behandlar personuppgifter för vår administration och fakturering av tjänsterna/varorna, för kreditupplysningsändamål, för att hantera klagomål och reklamationer, för att hjälpa dig vid frågor om din tjänst/vara när du kontaktar vår kundservice samt i övrigt för att tillvarata våra rättigheter och fullgöra våra skyldigheter enligt vårt avtal med dig. Personuppgifter vi hanterar i denna behandling är kontaktuppgifter, identitetsrelaterade personuppgifter samt ekonomiska personuppgifter.

Dina rättigheter:

Beroende på den lag som gäller kan du ha rätt att få tillgång till och rätta till eller radera dina personuppgifter eller få en kopia av dina personuppgifter, begränsa eller invända mot den aktiva behandlingen av dina data, be oss att dela (portera) dina personuppgifter till en annan enhet, återkalla det samtycke du har lämnat till oss att behandla dina data, rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet och sådana andra rättigheter som kan vara relevanta enligt tillämpliga lagar. För att utöva dessa rättigheter kan du skriva till oss på info@labro.nu. Vi kommer att svara på din begäran i enlighet med tillämplig lag.
Observera att om du inte tillåter oss att samla in eller behandla den nödvändiga personliga informationen eller återkalla samtycket att behandla samma för de nödvändiga ändamålen, kanske du inte kan få tillgång till eller använda de tjänster för vilka din information efterfrågades.

Cookies:

Vi använder cookies och liknande tekniker på vår webbplats för att förbättra din användarupplevelse. Genom att använda vår webbplats samtycker du till användningen av dessa tekniker.

Om Cookies:

En cookie är en liten textbaserad datafil som en webbserver ber om att få spara i din webbläsare. Genom att innehållet i cookien i allmänhet skickas tillbaka med varje förfrågan till den aktuella webbplatsen är det möjligt för servern att hålla reda på besökarens preferenser, beteende eller identitet (i den mån den är känd). Vi använder följande cookies på vår webbsida:
 

· Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).

· Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).

· Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, som exempelvis Google Analytics).
 

De cookies vi använder syftar till att förbättra de tjänster vi erbjuder. Cookies gör att webbsidan får en bättre funktionalitet och underlättar för dig som användare. Vi använder cookies också för att samla in och analysera beteendedata baserat på din användning av webbplatsen och tjänster i syfte att förbättra användarupplevelsen och även möjliggöra individanpassad kommunikation och budskap till dig som användare. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig.

Hur kan du hantera cookies?

Du kan när som helst ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies i din webbläsare. Du kan då välja att blockera samtliga cookies, endast acceptera vissa cookies eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Om du väljer att blockera eller radera cookies kan det innebär att vissa tjänster inte kan användas eller att webbplatsen inte fungerar korrekt i alla avseenden.

Säkerhet:

Säkerheten för din information är viktig för oss och vi kommer att använda rimliga säkerhetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller obehörig ändring av din information under vår kontroll. Men med tanke på de inneboende riskerna kan vi inte garantera absolut säkerhet och följaktligen kan vi inte säkerställa eller garantera säkerheten för någon information du skickar till oss och du gör det på egen risk.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig åtkomst. Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för sina arbetsuppgifter har tillgång till dem.
 

Hur skyddas dina Dina rättigheter?

Som registrerad hos oss har du följande rättigheter:

· Du har rätt att begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgifter vi har om dig.

· Du har rätt att begära rättning om vi har felaktig eller ofullständig personuppgift registrerad om dig.

· Du har rätt att få dina personuppgifter raderade under dessa förutsättningar:

– Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.

– Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.

– Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.

– Om personuppgifterna har behandlats olagligt.

– Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

– Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.

Klagomål / Dataskyddsombud:

Om du har några frågor eller bekymmer angående behandlingen av din information som finns hos oss, kan du mejla oss på Labro Städ & Fastighetservice AB, Vinbärsvägen 15, 982 35 Gällivare, e-post: info@labro.nu. Vi kommer att hantera dina frågor i enlighet med tillämplig lag.

bottom of page